Σπουδή στον “Αόρατο” Performer

Το θέατρο Δέντρο φιλοξενεί τον Σπύρο Τουλιάτο στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2016 για το εργαστήρι:

Σπουδή στον ‘Αόρατο’ Performer
Η Ακινησία της Ροής: Διαλογισμός εν ‘Κινήσει’

Κύρια Σημεία:
Τελειοποίηση της Παραστατικής Εκφραστικότητας – Performing– μέσα από την αναβάθμιση των Μέσων Έκφρασης – Κίνηση-Αισθήσεις-Ομιλία
• Εξισορρόπηση των Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων & Εναρμόνιση των Εγκεφαλικών Επιπέδων –Brain Integration
• Διέγερση και Ρύθμιση του Ενεργειακού Δικτύου του Σώματος Nei & Chi Kung
• Εξάσκηση της Βαθειάς Αναπνοής
• Αύξηση της Ικανότητας Συγκέντρωσης –Concentration
• Εφαρμογή της Ενσυναίσθητης Επίγνωσης –Mindfulness

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην Ορχηστική & Θεατρική Παράδοση Κίνας και Ιαπωνίας, οι Performers ασκούσαν μία Μέθοδο Εσωτερικής Καλλιέργειας, την οποία φύλασσαν μυστική και η οποία μεταδίδοταν από δάσκαλο σε μαθητή. Αχνά δείγματα αυτής της Παράδοσης αποτελούν σήμερα η Όπερα του Πεκίνου και το Θέατρο Νο. Αυτή η Εσωτερική Μέθοδος, αποκαλούμενη και Υψηλή Τέχνη, ήταν γνωστή μέσα στα Ταοϊστικά Μοναστήρια ως «Τέχνη της Ευρυθμίας».

Στην Ταοϊστική Τέχνη της Ευρυθμίας πρεσβεύεται ότι κάθε Πράξη (εκούσια ή ακούσια, σωματική ή νοητική, θεατρική ή κοινή καθημερινή) αποτελεί την Έκφραση μίας Πρόθεσης. Η αποτελεσματικότητα της Πράξης, ωστόσο, εξαρτάται από την ποιότητα της Έκφρασης. Τούτη η ποιότητα καθορίζεται από τα Μέσα Έκφρασης.

Στην Ταοϊστική Τέχνη της Ευρυθμίας, τα Μέσα Έκφρασης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Παθητικά & Ενεργητικά, ή αλλιώς Yin & Yang.

H Ομιλία και η Κίνηση (χεριών, ποδιών, κεφαλιού, προσώπου, κορμού) είναι Ενεργητικά ή Yang και τα Αισθητήρια (μάτια, αφτιά, μύτη, στόμα και δέρμα) είναι Παθητικά ή Yin.

Το σύνολο των Μέσων, Παθητικών & Ενεργητικών, διέπεται και συνέχεται από μία Εννιαία Ενεργειακή Ροή. Η δράση τους συναρμονίζεται από την λειτουργία του εγκεφάλου.

Τα Ταοϊστικά Γυμνάσματα αναβαθμίζουν την εσωτερική λειτουργία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την βελτίωση των δεξιοτήτων Έκφρασης από τα θεμέλιά τους.

Οι Ταοϊστικές Εσωτερικές Ασκήσεις αποφορτίζουν το συσσωρευμένο stress από το μυϊκό και νευρικό σύστημα και διεγείρουν τα Κέντρα & Κανάλια Ενεργειακής Ροής του σώματος.

Μέσα από την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Μέσων Έκφρασης, επιτυγχάνονται άμεσα: η Διαύγεια, από την οποία εξαρτώνται η Συγκέντρωση και η Μνήμη, η Γαλήνη, από την οποία εξαρτάται η Θετική Διάθεση και η Ευεξία, από την οποία εξαρτάται η Σωματική Αντοχή.

Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για κάθε σωματικό τύπο, φυσική κατάσταση, ηλικία, φύλο και ενδιαφέρον.

Κόστος συμμετοχής: €100
Δήλωση συμμετοχής στο 99384606