Θεόδωρος Γεωργίου

Γεννήθηκε το 1986 στη Λευκωσία. Σαν μόνιμος συνεργάτης του Θεάτρου Δέντρο είναι υπεύθυνος τεχνικός, ηλεκτρολόγος και συντηρητής του χώρου.